ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 1 września 2020r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Medyce według harmonogramu:
g. 10.00 – uczniowie kl. 0-III
g. 11.00 – uczniowie kl. IV-VIII

Prosimy rodziców/opiekunów oraz uczniów o przestrzeganie reżimu sanitarnego tzn. zachowanie odległości i stosowanie maseczek ochronnych. Na halę sportową zapraszamy wraz z dziećmi tylko rodziców uczniów kl. 0-III. Pozostałych, ze względów bezpieczeństwa sanitarnego, prosimy o pozostanie na zewnątrz.

      Brak komentarzy do

 

Drodzy Rodzice!

Mijający rok szkolny okazał się dla nas wszystkich wyjątkowo trudną lekcją.

W nowej rzeczywistości, realizując kształcenie zdalnie, potrzeba było o wiele większego wkładu pracy i starań niż dotychczas, poświęcenia dodatkowego czasu, a także wykazania się  zupełnie nowymi umiejętnościami, aby dalsza edukacja w ogóle stała się możliwa.

Poza dotychczas pełnioną wyjątkową rolą rodziców, wychowawców i opiekunów, przypadła Państwu  dodatkowo równie trudna i wymagająca funkcja nauczycieli. Także w tej roli spełniliście się imponująco. Pragniemy Wam serdecznie za to podziękować.

Dziękujemy za ogrom codziennej pracy oraz towarzyszące temu wysiłek i zaangażowanie,
za nieocenioną współpracę z nauczycielami,
a także za cierpliwość, konsekwencję i wytrwałość nieodzowne w takiej formie pracy.
To dzięki Wam, mimo tak trudnych ostatnio warunków, udało nam się zrealizować
program nauczania naszych uczniów i  Waszych dzieci.
Wierzymy, że te ostatnie doświadczenia i przykładność Państwa  postawy w ich zdobywaniu przyczynią się do dalszej udanej współpracy, kolejnych sukcesów dzieci i  wspólnej satysfakcji.

Z życzeniami zdrowia , odpoczynku i mile spędzonych wakacji

 

Dyrekcja i nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły
 w Medyce

 

Medyka, 26 czerwca 2020 r.

Zasady uczęszczania uczniów od dnia 27.05.2020 do szkoły w Medyce – procedury i oświadczenia

Zasady przeprowadzania konsultacji przedmiotowych dla 8-klasistów od dnia 25.05.2020 oraz dla uczniów klas IV-VII od dnia 01.06.2020r.

 

W związku z możliwością organizowania na terenie szkoły konsultacji przedmiotowych dla ósmoklasistów i uczniów kl. IV-VII informuję, że:

  • zajęcia konsultacyjne będą odbywały się w dniach i wymiarze  wskazanych w harmonogramie (zał.1)
  • swój udział w konsultacjach uczniowie będą zgłaszać nauczycielom z wyprzedzeniem, aby szkoła mogła zapewnić bezpieczne warunki prowadzenia zajęć (maksymalnie  9 uczniów w grupie biorąc pod uwagę powierzchnię sali)
  • jeżeli uczeń nie będzie mógł wziąć udziału w konsultacjach, na które się zgłosił, musi o tym niezwłocznie poinformować nauczyciela,
  • udział w stacjonarnych zajęciach dydaktycznych jest nieobowiązkowy,
  • uczeń biorący udział w konsultacjach w danym dniu ma usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach online, realizowanych w tym czasie
  • uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły będą zobowiązani do przestrzegania procedur bezpieczeństwa, których treść stanowi załącznik nr 2
  • rodzice ucznia, deklarującego  udział w konsultacjach,  składają  oświadczenie stanowiące zał. 3

ZAŁĄCZNIK 1 – HARMONOGRAM KONSULTACJI

ZAŁĄCZNIK 2 – PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Oświadczenie dla rodzica ucznia klasy 1-3

Oświadczenie dla rodzica ucznia klasy 4-8

 

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Broda

Audio – laurka – Jan Paweł II

100 lat temu urodził się Jan Paweł II. Późniejszy papież Karol Wojtyła przyszedł na świat w Wadowicach 18 maja 1920 r. i był jednym z najbardziej znaczących Polaków XX wieku. Pandemia uniemożliwiła zorganizowanie uroczystości, które uświetniłyby tę szczególną rocznicę. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce nie zrezygnowali jednak ze świętowania tego niezwykłego jubileuszu. Przygotowali oni laurki i życzenia w formie pisemnej jak i śpiewanej.

Szkolny konkurs Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin rozstrzygnięty!

18 maja 2020 roku w 100 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczno – literacki „Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin”. Trzyosobowe jury zdecydowało nagrodzić następujące prace. W kategorii klasy I–III nagroda główna Bartosz Dziedzic, wyróżnienie Amelia Kasieczka. W kategorii klasy IV-VI nagroda główna Michał Jendo, wyróżnienie Łukasz Szela. Zwycięzców i wyróżnionych indywidualnie poinformujemy o terminie wręczenia nagród. Po ustaniu pandemii wszystkie prace będzie można obejrzeć na specjalnej wystawie pokonkursowej, a już dziś można zobaczyć je w naszej prezentacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie w to wspólne przedsięwzięcie!

Konkurs – „Ja i mój przyjaciel… zwierzak”

 

Samorząd Uczniowski organizuje akcję fotograficzną pod hasłem „Ja i mój przyjaciel… zwierzak”.
Zachęcamy wszystkich uczniów (i nauczycieli) do podzielenia się z nami zdjęciem ze swoim pupilem.Czekamy na ciekawe ujęcia. Zdjęcia można przesyłać do 04.05. (poniedziałek) na adres email: marpod78@gmail.com 
Fotografie umieścimy na stronie szkoły, żeby wszyscy mogli podziwiać Waszych zwierzęcych przyjaciół. Każdy może przesłać tylko JEDNO zdjęcie. Zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie.

Konkurs – Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce zaprasza uczniów z klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII naszej szkoły do udziału w konkursie literacko – plastycznym zatytułowanym „Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin”. Zadaniem konkursowym będzie samodzielne stworzenie laurki specjalnie dla Papieża Jana Pawła II. Jury wybierze trzy prace w trzech kategoriach wiekowych, które zostaną nagrodzone. Sfotografowane prace należy wysłać na adres e- mailowy szkoły do 17.05.2020. Szczegóły w regulaminie REGULAMIN Szkolnego KONKURSU LITERACKO- PLASTYCZNEGO „Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin” skierowanego do uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8. Continue reading

Konkurs języka angielskiego „The Big Challenge”

We czwartek, 30 kwietnia 2020 r., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w europejskim konkursie języka angielskiego The Big Challenge. Konkurs miał formę testu online, który sprawdzał znajomość słownictwa i gramatyki oraz umiejętność rozumienia tekstów czytanych i słuchanych. Continue reading