Dyrekcja

Dyrektor: mgr Elżbieta Broda
   

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY:
poniedziałek  830 – 1030

czwartek        1330 – 1500

Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję w sprawach skarg i wniosków odbywa się również poza w/w godzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 16 6715 385