Rada rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców – Łukasz Kordek