Dokumenty szkolne

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fspmedyka.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2FWewnetrzne-procedury-bezpieczenstwa-sanitarnego-2020.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w szkole podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fspmedyka.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fregulamin-dziennika-elektronicznego-2020.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]