Organizacja

Zakładka ta zawiera informacje o działaniu takich instytucji jak szkolna biblioteka, gabinet pani pedagog. Są tu także  harmonogramy spotkań z rodzicami, spis pozalekcyjnych zajęć, listy członków samorządu uczniowskiego i rady rodziców oraz wiele innych, niezbędnych informacji.