Nauczyciele

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej im Władysława Jagiełły w Medyce

Język polski:

 • mgr Joanna Starosta
 • mgr Małgorzata Chura – Kania

Historia:

 • mgr Małgorzata Tomasik

Język angielski:

 • mgr Anna Filipowa
 • mgr Maria Żurawska

Język niemiecki:

 • mgr Anna Filipowa

Matematyka:

 • mgr Ewa Szołek

Fizyka:

 • mgr Małgorzata Szuberla

Technika:

 • mgr Artur Kulas

Informatyka:

 • mgr Marek Podgórski
 • mgr Artur Kulas

Biologia:

 • mgr Magdalena Prochaska

Chemia:

 • mgr Magdalena Prochaska

Geografia:

 • mgr Wacław Broda

Wychowanie fizyczne:

 • mgr Artur Kulas
 • mgr Marek Podgórski

Plastyka:

 • mgr Andrzej Opak

EDB:

 • mgr Jerzy Kuciel

Religia:

 • ks. Dariusz Pruchnicki
 • ks. Robert Rakoczy

Muzyka:

 • mgr Anna Kaczmarczyk

Wychowanie przedszkolne:

 • mgr Anna Stopyra

Edukacja wczesnoszkolna:

 • mgr Małgorzata Tomasik
 • mgr Elżbieta Malec
 • mgr Marta Burko

Pedagog:

 • mgr Sylwia Szczygieł – Chomik