Zebrania z rodzicami

PLAN ZEBRAŃ OGÓLNYCH Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

12.09.2019r. zebranie informacyjne  g. 16.30

21.11.2019r. pedagogizacja,  zebranie wywiadowcze  g. 16.30

09.01.2020r. zebranie wywiadowcze – oceny semestralne  g. 16.30

21.05.2020r. zebranie wywiadowcze- prognoza ocen rocznych  g. 16.30

 

W trakcie spotkań ogólnych  obecni są wszyscy nauczyciele uczący w szkole.

Poza wymienionymi, na wniosek rodziców, wychowawcy lub dyrekcji szkoły mogą się odbywać zebrania klasowe poszczególnych oddziałów. O terminach tych zebraniach powiadamia wychowawca klasy.