Samorząd uczniowski

Przewodniczący: Łukasz Szela

Zastępca przewodniczącego: Sara Mamrak

Członkowie samorządu: Zuzanna Jakubowska, Alicja Tokarska