Godziny przyjmowania interesantów

Dyrektor: mgr Elżbieta Broda

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY:
– poniedziałek w godzinach: 830 – 1030

– czwartek w godzinach: 1330 – 1500

Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję w sprawach skarg i wniosków odbywa się również poza w/w godzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 16 6715 385