Zasady uczęszczania uczniów od dnia 27.05.2020 do szkoły w Medyce – procedury i oświadczenia

      Możliwość komentowania Zasady uczęszczania uczniów od dnia 27.05.2020 do szkoły w Medyce – procedury i oświadczenia została wyłączona

Zasady przeprowadzania konsultacji przedmiotowych dla 8-klasistów od dnia 25.05.2020 oraz dla uczniów klas IV-VII od dnia 01.06.2020r.

 

W związku z możliwością organizowania na terenie szkoły konsultacji przedmiotowych dla ósmoklasistów i uczniów kl. IV-VII informuję, że:

  • zajęcia konsultacyjne będą odbywały się w dniach i wymiarze  wskazanych w harmonogramie (zał.1)
  • swój udział w konsultacjach uczniowie będą zgłaszać nauczycielom z wyprzedzeniem, aby szkoła mogła zapewnić bezpieczne warunki prowadzenia zajęć (maksymalnie  9 uczniów w grupie biorąc pod uwagę powierzchnię sali)
  • jeżeli uczeń nie będzie mógł wziąć udziału w konsultacjach, na które się zgłosił, musi o tym niezwłocznie poinformować nauczyciela,
  • udział w stacjonarnych zajęciach dydaktycznych jest nieobowiązkowy,
  • uczeń biorący udział w konsultacjach w danym dniu ma usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach online, realizowanych w tym czasie
  • uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły będą zobowiązani do przestrzegania procedur bezpieczeństwa, których treść stanowi załącznik nr 2
  • rodzice ucznia, deklarującego  udział w konsultacjach,  składają  oświadczenie stanowiące zał. 3

ZAŁĄCZNIK 1 – HARMONOGRAM KONSULTACJI

ZAŁĄCZNIK 2 – PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Oświadczenie dla rodzica ucznia klasy 1-3

Oświadczenie dla rodzica ucznia klasy 4-8

 

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Broda

Audio – laurka – Jan Paweł II

      Możliwość komentowania Audio – laurka – Jan Paweł II została wyłączona

100 lat temu urodził się Jan Paweł II. Późniejszy papież Karol Wojtyła przyszedł na świat w Wadowicach 18 maja 1920 r. i był jednym z najbardziej znaczących Polaków XX wieku. Pandemia uniemożliwiła zorganizowanie uroczystości, które uświetniłyby tę szczególną rocznicę. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce nie zrezygnowali jednak ze świętowania tego niezwykłego jubileuszu. Przygotowali oni laurki i życzenia w formie pisemnej jak i śpiewanej.

Szkolny konkurs Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin rozstrzygnięty!

      Możliwość komentowania Szkolny konkurs Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin rozstrzygnięty! została wyłączona

18 maja 2020 roku w 100 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczno – literacki „Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin”. Trzyosobowe jury zdecydowało nagrodzić następujące prace. W kategorii klasy I–III nagroda główna Bartosz Dziedzic, wyróżnienie Amelia Kasieczka. W kategorii klasy IV-VI nagroda główna Michał Jendo, wyróżnienie Łukasz Szela. Zwycięzców i wyróżnionych indywidualnie poinformujemy o terminie wręczenia nagród. Po ustaniu pandemii wszystkie prace będzie można obejrzeć na specjalnej wystawie pokonkursowej, a już dziś można zobaczyć je w naszej prezentacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie w to wspólne przedsięwzięcie!

Konkurs – „Ja i mój przyjaciel… zwierzak”

      Możliwość komentowania Konkurs – „Ja i mój przyjaciel… zwierzak” została wyłączona

 

Samorząd Uczniowski organizuje akcję fotograficzną pod hasłem „Ja i mój przyjaciel… zwierzak”.
Zachęcamy wszystkich uczniów (i nauczycieli) do podzielenia się z nami zdjęciem ze swoim pupilem.Czekamy na ciekawe ujęcia. Zdjęcia można przesyłać do 04.05. (poniedziałek) na adres email: marpod78@gmail.com 
Fotografie umieścimy na stronie szkoły, żeby wszyscy mogli podziwiać Waszych zwierzęcych przyjaciół. Każdy może przesłać tylko JEDNO zdjęcie. Zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie.

Konkurs – Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin

      Możliwość komentowania Konkurs – Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin została wyłączona

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce zaprasza uczniów z klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII naszej szkoły do udziału w konkursie literacko – plastycznym zatytułowanym „Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin”. Zadaniem konkursowym będzie samodzielne stworzenie laurki specjalnie dla Papieża Jana Pawła II. Jury wybierze trzy prace w trzech kategoriach wiekowych, które zostaną nagrodzone. Sfotografowane prace należy wysłać na adres e- mailowy szkoły do 17.05.2020. Szczegóły w regulaminie REGULAMIN Szkolnego KONKURSU LITERACKO- PLASTYCZNEGO „Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin” skierowanego do uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8. Continue reading

Konkurs języka angielskiego „The Big Challenge”

      Możliwość komentowania Konkurs języka angielskiego „The Big Challenge” została wyłączona

We czwartek, 30 kwietnia 2020 r., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w europejskim konkursie języka angielskiego The Big Challenge. Konkurs miał formę testu online, który sprawdzał znajomość słownictwa i gramatyki oraz umiejętność rozumienia tekstów czytanych i słuchanych. Continue reading

Dzień Ziemi 2020

      Możliwość komentowania Dzień Ziemi 2020 została wyłączona

Dzień Ziemi 2020 – zmiany klimatu głównym tematem tegorocznych obchodów

Dzisiaj, 22 kwietnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Motywem przewodnim w tym roku, a zarazem hasłem obchodów, jest „Działanie na rzecz ochrony klimatu”. W 2020 roku inicjatywy ekologiczne mają skupić się przede wszystkim na wyzwaniach związanych z postępującymi zmianami klimatycznymi. Continue reading

Dyżur pedagoga szkolnego

      Możliwość komentowania Dyżur pedagoga szkolnego została wyłączona

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Obecny stan, związany z pojawieniem się epidemii koronawirusa w naszym kraju, a w efekcie decyzja o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkołach, może powodować  wystąpienie sytuacji problemowych. Ponadto  wprowadzone zdalne nauczanie stwarza wiele pytań czy wątpliwości. Wychodząc naprzeciw Państwu informujemy, że do czasu powrotu dzieci i młodzieży do szkoły, pedagog szkolny pełni dyżur telefoniczny w każdy Continue reading

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPISÓW DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/21

      Możliwość komentowania KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPISÓW DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/21 została wyłączona

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Medyce informuje, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 odbywają się drogą elektroniczną. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. Dzieci spoza obwodu, po przesłaniu wypełnionej przez rodziców/ opiekunów karty zapisu (załącznik) na adres mailowy szkoły: spmedyka@wp.pl. W razie braku możliwości przesłania dokumentów  drogą mailową, można zostawić wydruk papierowy w holu szkoły, w punkcie do tego przeznaczonym.

Zapisy trwają do 16 kwietnia 2020.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA PONIŻEJ:

KARTA W FORMACIE – PDF LUB W FORMACIE EDYTOWALNYM WORD