Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I

      Możliwość komentowania Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I została wyłączona

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Medyce informuję o trwających zapisach do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Medyce oraz klasy I na rok szkolny 2021/22

ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zapisy do oddziału przedszkolnego przeprowadzane są w dniach  03- 20.03. 2021 r. 

Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Medyce w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6-letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz dzieci 5-letnie w miarę posiadania wolnych miejsc. Dzieci spoza obwodu szkoły zapisywane są w miarę posiadania wolnych miejsc.

Wypełnioną kartę zapisu dziecka należy złożyć w oddziale przedszkolnym SP Medyka,
w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-15.00 lub poczta elektroniczną do 20.03.2021.

 KARTA ZAPISU DZIECKA DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2021-2022 DO POBRANIA TUTAJ 

 

ZAPISY DO KL.I NA ROK SZK. 2021/22

 

Do klasy  I obowiązkowo zapisujemy dzieci urodzone w 2014 roku. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I  w miarę  posiadania wolnych miejsc.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć do sekretariatu lub pocztą elektroniczną wypełniona kartę zapisu w terminie 20.03.2021

Wnioski można pobierać ze strony internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły i w oddziale przedszkolnym.

KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY 1 2021-2022 DO POBRANIA TUTAJ

Kontakt:

Tel. 166715 385

e-mail: spmedyka@wp.pl