Program Szkolny Klub Sportowy

      Możliwość komentowania Program Szkolny Klub Sportowy została wyłączona

Z przyczyn niezależnych o szkoły niestety zajęcia na chwilę obecną nie mogą odbywać się w formie zaplanowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Jeżeli nastąpi zmiana w przepisach odnośnie stanu pandemii, zostaniecie o tym niezwłocznie poinformowani.