Konkurs języka angielskiego „The Big Challenge”

      Możliwość komentowania Konkurs języka angielskiego „The Big Challenge” została wyłączona

We czwartek, 30 kwietnia 2020 r., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w europejskim konkursie języka angielskiego The Big Challenge. Konkurs miał formę testu online, który sprawdzał znajomość słownictwa i gramatyki oraz umiejętność rozumienia tekstów czytanych i słuchanych.

W konkursie wzięło udział 43 uczniów klas 4 – 8 naszej szkoły. Uczestnicy rozwiązywali test na jednym z trzech poziomów zaawansowania: A1, A2 i A2+/B1. Mieli 45 minut na udzielenie odpowiedzi na 45 pytań. 

Wyniki konkursu zostaną udostępnione w czerwcu b.r. i przekazane do wiadomości uczniów. Każdy uczestnik tegorocznego konkursu otrzyma dwie nagrody gwarantowane, przysługujące mu bez względu na uzyskany wynik: dyplom oraz plakat ilustrujący znane miejsca w krajach anglojęzycznych. Laureaci pierwszych miejsc w klasyfikacji regionalnej i krajowej na poszczególnych poziomach językowych otrzymają również puchary, koszulki i sprzęty elektroniczne. Zdobywcy pierwszych miejsc w klasyfikacji szkolnej dostaną medal The Big Challenge School Award, a wśród wszystkich uczestników rozlosujemy dodatkowe nagrody w postaci książek, kalendarzy i pomocy naukowych do nauki języka angielskiego oraz gadżetów tematycznych.  O dokładnym terminie poinformujemy uczniów za pomocą dziennika Vulcan.

Dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Mamy nadzieję, że udział w nim był dla was cennym doświadczeniem.

Anna Filipowa, Maria Żurawska