Konkurs – Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin

      Możliwość komentowania Konkurs – Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin została wyłączona

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce zaprasza uczniów z klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII naszej szkoły do udziału w konkursie literacko – plastycznym zatytułowanym „Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin”. Zadaniem konkursowym będzie samodzielne stworzenie laurki specjalnie dla Papieża Jana Pawła II. Jury wybierze trzy prace w trzech kategoriach wiekowych, które zostaną nagrodzone. Sfotografowane prace należy wysłać na adres e- mailowy szkoły do 17.05.2020. Szczegóły w regulaminie REGULAMIN Szkolnego KONKURSU LITERACKO- PLASTYCZNEGO „Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin” skierowanego do uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8.

1.Postanowienia ogólne:

1.1. Celem konkursu „Laurka dla Papieża Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin” jest uczczenie i wspólne świętowanie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

1.2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce.

1.3. Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu jest p. Małgorzata Chura – Kania

2. Zasady konkursu:

2.1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 1-3, 4-6 oraz 7-8.

2.2. Konkurs ma charakter indywidualny.

2.3. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest samodzielnie wykonana praca plastyczna formatu A–4 lub mniejsza w dowolnej technice.

2.4. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie laurki dla Papieża Jana Pawła II wraz z zapisanymi na niej słowami wyrażającymi hołd wdzięczności naszemu Papieżowi.

2.5. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.

2.6 Jury wybierze trzy laurki w trzech kategoriach wiekowych, które zostaną nagrodzone.

2.7 Sfotografowane prace należy wysłać na adres e- mailowy szkoły: spmedyka@wp.pl do 17.05.2020.