Zdalne nauczanie

DEKALOG ZDALNEGO NAUCZANIA

NAUCZYCIELU PAMIĘTAJ

 1. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
 2. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym). Logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.
 3. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami
  z pozostałych przedmiotów. Instrukcje dla uczniów powinny być proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
 4. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Nie komentuj głośno problemów uczniów, których prawdziwości nie jesteś w stanie zweryfikować. Bądź wyrozumiały!

 

DROGI UCZNIU

 1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązuj kontakt z wychowawcą i nauczycielami. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego, organizuj naukę własną w domu.
 2. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 3. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszaj nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 4. Czasu spędzonego przy komputerze niepotrzebnie nie przedłużaj. Przerwy, nawet krótkie, są obowiązkowe.
 5. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. Pamiętaj o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Materiały edukacyjne dla poszczególnych oddziałów:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odnośniki do materiałów edukacyjnych polecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

 

1. Epodreczniki.pl
2. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
3. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
4. Portal lektury.gov.pl
5. Strona Centrum Nauki Kopernik
Portale edukacyjne IPN:
Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej
Serwis IPN Przystanek historia
7. Serwis Ninateka
8. Serwis Muzykoteka Szkolna
9. Biblioteka Cyfrowa Polona
10. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
11. Serwis Telewizji Polskiej
12. Serwis Polskie Radio Dzieciom