Zakończenie prac remontowych w Szkole

      Możliwość komentowania Zakończenie prac remontowych w Szkole została wyłączona

Zakończenie prac remontowych w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce.

   W dniu 20.01.2023r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku, po zakończonym remoncie: hali sportowej, sali gimnastycznej i stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce. W pomieszczeniach tych już od pierwszych dni po wybuchu wojny w Ukrainie mieścił się punkt recepcyjny, w którym udzielana była pomoc uchodźcom. Po zakończeniu swojej pomocowej roli wymagały one gruntownego remontu. Całość inwestycji wyniosła około 1 mln zł i została wykonana dzięki pomocy UNHCR i partnerskiej organizacji CORE oraz wojewody podkarpackiego pani Ewy Leniart.

   UNHCR, to agencja ONZ do spraw uchodźców, która jest globalną organizacją odpowiedzialną za ratowanie życia, ochronę praw i budowę lepszej przyszłości osobom zmuszonym uciekać ze swoich domów z powodu wojny lub prześladowania. Prowadzi międzynarodową akcję celem ochrony uchodźców, osób przymusowo przemieszczonych i bezpaństwowców. Dostarcza wsparcie ratujące życie , pomaga ochraniać podstawowe prawa człowieka i tworzy rozwiązania, które zapewniają ludziom bezpieczne miejsce i tworzą szansę na lepszą przyszłość. Działa w ponad 130 krajach, a jej działaniami objęte są miliony osób.

   CORE, to założona przez Seana Penna i Ann Lee, CORE (Community Organized Relief Effort) globalna organizacja pomocy kryzysowej, która niesie natychmiastowe wsparcie i zapewnia długoterminowe rozwiązania potrzebującym społecznościom. W sytuacji kryzysu humanitarnego w Ukrainie, CORE odpowiedziała natychmiast, aby udzielić pomocy uchodźcom.

   Ośrodek recepcyjny w hali sportowej mieścił około 240 łóżek. Jak na swoje niewielkie rozmiary, Medyka przyjęła bardzo dużą liczbę spośród uchodźców z Ukrainy, którzy w pierwszych miesiącach wojny przybyli do Polski. Większość z nich pilnie potrzebowała miejsca na przerwę, zorientowanie się w nowej sytuacji i regenerację przed wyjazdem do innych miast w Polsce lub poza nią. Wójt Gminy Medyka, natychmiast po wybuchu wojny w Ukrainie, przystąpił do działania, współpracując z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, policją i strażą pożarną nad przekształceniem hali sportowej w ośrodek recepcyjny. Dzisiejsze przekazanie wyremontowanych obiektów jest swoistą rekompensatą dla społeczności lokalnej, która tak ofiarnie niosła pomoc uchodźcom. https://rzeszow.tvp.pl/…/remont-hali-sportowej-w-medyce…