Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2022/23

      Możliwość komentowania Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2022/23 została wyłączona

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Medyce informuję o trwających zapisach do klasy pierwszej i do  oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Medyce na rok szkolny 2022/23

Zapisy prowadzane są  do dn. 22.03. 2022 r. 

Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Medyce w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6-letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz dzieci 5-letnie w miarę posiadania wolnych miejsc. Dzieci spoza obwodu szkoły zapisywane są w miarę posiadania wolnych miejsc.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci 7-letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz spoza obwodu, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Wypełnioną kartę zapisu dziecka należy złożyć w oddziale przedszkolnym SP Medyka, w sekretariacie szkoły  (g.7.00-15.00) lub pocztą elektroniczną  do 22.03.2022.

Kontakt:

Tel. 166715 385

e-mail: spmedyka@wp.pl

PLIKI DOPOBRANIA:

(Karta zapisu do kl. I do pobrania)

(Karta zapisu do oddziału przedszkolnego do pobrania)