Zasady uczęszczania uczniów od dnia 27.05.2020 do szkoły w Medyce – procedury i oświadczenia

      Możliwość komentowania Zasady uczęszczania uczniów od dnia 27.05.2020 do szkoły w Medyce – procedury i oświadczenia została wyłączona

Zasady przeprowadzania konsultacji przedmiotowych dla 8-klasistów od dnia 25.05.2020 oraz dla uczniów klas IV-VII od dnia 01.06.2020r.

 

W związku z możliwością organizowania na terenie szkoły konsultacji przedmiotowych dla ósmoklasistów i uczniów kl. IV-VII informuję, że:

  • zajęcia konsultacyjne będą odbywały się w dniach i wymiarze  wskazanych w harmonogramie (zał.1)
  • swój udział w konsultacjach uczniowie będą zgłaszać nauczycielom z wyprzedzeniem, aby szkoła mogła zapewnić bezpieczne warunki prowadzenia zajęć (maksymalnie  9 uczniów w grupie biorąc pod uwagę powierzchnię sali)
  • jeżeli uczeń nie będzie mógł wziąć udziału w konsultacjach, na które się zgłosił, musi o tym niezwłocznie poinformować nauczyciela,
  • udział w stacjonarnych zajęciach dydaktycznych jest nieobowiązkowy,
  • uczeń biorący udział w konsultacjach w danym dniu ma usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach online, realizowanych w tym czasie
  • uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły będą zobowiązani do przestrzegania procedur bezpieczeństwa, których treść stanowi załącznik nr 2
  • rodzice ucznia, deklarującego  udział w konsultacjach,  składają  oświadczenie stanowiące zał. 3

ZAŁĄCZNIK 1 – HARMONOGRAM KONSULTACJI

ZAŁĄCZNIK 2 – PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Oświadczenie dla rodzica ucznia klasy 1-3

Oświadczenie dla rodzica ucznia klasy 4-8

 

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Broda