KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPISÓW DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/21

      Możliwość komentowania KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPISÓW DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/21 została wyłączona

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Medyce informuje, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 odbywają się drogą elektroniczną. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. Dzieci spoza obwodu, po przesłaniu wypełnionej przez rodziców/ opiekunów karty zapisu (załącznik) na adres mailowy szkoły: spmedyka@wp.pl. W razie braku możliwości przesłania dokumentów  drogą mailową, można zostawić wydruk papierowy w holu szkoły, w punkcie do tego przeznaczonym.

Zapisy trwają do 16 kwietnia 2020.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA PONIŻEJ:

KARTA W FORMACIE – PDF LUB W FORMACIE EDYTOWALNYM WORD