Home » Aktualności

Aktualności

KOMUNIKAT

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Medyce informuję o trwających zapisach do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Medyce.

     Zapisy do oddziałów przedszkolnych przeprowadzane są w dniach  04- 31.03. 2019 r. 

     Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Medyce w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6-letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz dzieci 5-letnie w miarę posiadania wolnych miejsc.

      Wypełnioną kartę zapisu dziecka należy złożyć w oddziale przedszkolnym w sekretariacie szkoły do 31.03.2019 w godz.  7.00-15.00 lub drogą elektroniczną na adres:  spmedyka@wp.pl

załącznik

______________________________________________________________________________

Procedury przyjmowania dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Medyce przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 1. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowanie są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły .
 1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka 7-letniego (zamieszkała w obwodzie oraz poza obwodem szkoły) składają rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym dla danego roku szkolnego.
 1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka sześcioletniego składają rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym dla danego roku szkolnego. Do wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka 6-letniego rodzice (prawni opiekunowie)zobowiązani są dołączyć:
 • Zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)
 • Diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)
 • W przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 1. Poszczególne zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą:
 • Dyrektor szkoły
 • 2 nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
 • 1 nauczyciel z oddziałów przedszkolnych
 1. Tworząc listy uczniów poszczególnych klas I komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę:
 • Proporcje między ilością dziewczynek i chłopców w danej klasie,
 • Utworzone klasy mają być równoliczne,
 • W sytuacji, gdy jest to możliwe np. wolne miejsce w klasie, komisja może uwzględnić prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dotyczącą wyboru klasy,
 • Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna
 1. Zatwierdzone listy uczniów klas I podane są do publicznej wiadomości (na stronie internetowej szkoły) w terminie ustalonym dla danego roku szkolnego.

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Maj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Archiwa